Menu Zavrieť

Čo si treba uvedomiť pred zaobstaraním si psa?

Postup adopcie psíka z našej karanténnej stanice

1. Výber psíka

Vyberte si psíka o ktorého by ste mali záujem. Všetkých psíkov, ktorí si momentálne hľadajú domov nájdete na tejto webstránke v sekcii „Psy na adopciu„.


2. Prejavenie záujmu o adpociu

Kontaktujte správcu KS Handlová na telefónnom čísle +421 949 175 222, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o psíkovi, jeho adopcii a v prípade záujmu si dohodnete termín návštevy psíka.

Správca sa bude informovať o podmienkach v akých bude psík u vás bývať. Každá adopcia bude posudzovaná individuálne. Pokiaľ neviete preukázať, že máte na chov zvieraťa zabezpečené vhodné podmienky, správca môže odmietnuť adopciu.


3. Adopcia

Ak sa vám psík páči a máte preňho pripravené preukázateľne vhodné podmienky, môžete pristúpiť k jeho adopcii.

Adoptovať psíka si môžu len osoby od 18 rokov, spôsobilé na právne úkony!

Predložíte doklad totožnosti, aby správca karanténnej stanice mohol psa prehlásiť u veterinárneho lekára. Zoznam potrebných údajov na jeho zaevidovanie do centrálneho registra spoločenských zvierat sú:

  • meno
  • priezvisko
  • adresa
  • štát
  • rodné číslo
  • tel. kontakt

Pre adopciu je nevyhnutný telefónny kontakt nového držiteľa (majiteľa). Bez telefónneho kontaktu adopcia nie je možná.

Podpíšete Adopčnú zmluvu, ku ktorej dostanete Adopčný list. Taktiež obdržíte očkovací preukaz zvieraťa s medzinárodným číslom čipu. Podpisom adopčnej zmluvy sa stávate novým majiteľom psíka.