Menu Zavrieť

Karanténna stanica Handlová

Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá mesta Handlová je určená na držbu odchytených túlavých spoločenských zvierat s neznámym zdravotným stavom na území mesta Handlová, v časti Nová Lehota a Morovno najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.

Karanténna stanica je prevádzkovaná mestom Handlová a spravovaná Mestskou políciou Handlová.

Ako funguje karanténna stanica?

Každé odchytené zviera s neznámym zdravotným stavom je samostatne umiestnené v označenom karanténnom koterci po dobu minimálne 7 dní (karanténa), ak veterinárny lekár neurčí inak. Najneskôr do 48 hodín od umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice vykonáva veterinárny lekár základné vyšetrenie. Ak zviera nie je pri prijatí individuálne označené, po uplynutí karanténnej doby sa zviera individuálne označí mikročipom. Pes je následne zaočkovaný proti besnote, je mu vystavený očkovací preukaz a s výnimkou šteniatok je kastrovaný.
Pokiaľ sa počas umiestnenia zvieraťa v karanténe prihlási majiteľ, ktorý preukáže, že zviera patrí jemu (číslo tetovania, mikročípu prip. iným hodnoverným spôsobom) môže sa mu po uhradení vzniknutých nákladov zviera vrátiť. Po ukončení doby karantény je zviera ponúknuté na adopciu.

Priestor karanténnej stanice pozostáva z nasledovných častí:

  1. výbehová časť – 311 m²
  2. koterce –  51 m²
    • karanténna časť – 5 kotercov
    • kotercová časť – 6 kotercov
  3. vyšetrovňa, vyhrievaná miestnosť – 4m²
  4. sklad, náraďovňa – 4m²

Karanténna stanica Handlová bola zriadená 1.1.2002 a jej prevádzkovanie prebieha v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá s odvolaním sa na  § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

.


Významné udalosti našej stanice

2022
04/04/2022

Žiaci zo 4. C triedy v Základnej škole na Školskej ulici v Handlovej pomohli psíkom

Šikovné ruky, podnikateľského ducha, dobrý manažment a zlaté srdce. To všetko majú žiaci zo 4. C triedy v Základnej škole na Školskej ulici v Handlovej.ShareTweetPin

04/01/2022

Deti zo ZŠ Školská nám pomáhajú

Deti zo ZŠ Školská nám pomáhajú

„Srdce❤️človeka môžeme posúdiť podľa jeho správania sa k zvieratám.“  A my máme veľké srdcia plné lásky a porozumenia. Podporili sme zbierku pre Karanténnu stanicu Handlová. 🐕 Priniesli sme konzervy, deky, obliečky, uteráky, čistiace prostriedky… Poďakovanie patrí všetkým milovníkom psíkov, ktorí prispeli a pomohli! 🙏 ShareTweetPin

03/29/2022

Dnešný darček od p. JUDr. Pekárovej, starostke obce Veľká Čausa.

Dnešný darček od p. JUDr. Pekárovej, starostke obce Veľká Čausa.

Dnešný darček pre KS Handlová. Ďakujeme p. JUDr. Pekárovej starostke obce Veľká Čausa.   ShareTweetPin

03/19/2022

Pozdrav od Syndy

Pozdrav od Syndy

Pamätáte si na Syndušku? Syndušky sa ujalo Dočasky Pardubice sobě, ktorí jej hľadali milujúci domov. V pondelok sa na Syndušku usmialo šťastie, na ktoré čakala. Synduš je už v novej rodine čo sme veľmi radi. ShareTweetPin

03/04/2022

V Handlovej je psí hotel

Mať psíka alebo iné domáce zvieratko obohacuje život. Samozrejme za to platíme daň v podobe niekoľkoročnej starostlivosti a zníženej mobility. Nie všade totiž môže váš domáci miláčik ísť s vami. Ak nemáte niekoho, kto sa vám o zvieratko postará, môžete využiť služby Vanilky. ShareTweetPin

02/27/2022
02/06/2022
02/06/2022

‼ STOP REŤAZIAM !!

‼ STOP REŤAZIAM !!

K 1. januáru 2022 prišla do platnosti novelizácia zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Novelizácia obsahuje zákaz držať a chovať psa na reťazi. Je dôležité spomenúť, že takýto chov sa týka iba psov narodených po 1.1.2022. Pre všetkých držiteľov psov bude záväzný od 1.januára 2024. To je časový priestor, aby..Ďalej...

2021
10/23/2021
05/31/2021

Zriadený transparentý účet

Zriadený transparentý účet

Podarilo sa nám založiť transparentný účet, na ktorý môžete našim psíkom posielať finančnú pomoc 🐾💛  Číslo transparentné účtu je: SK0409000000005179412998. Ak by ste nám radi prispievali pravidelne, jednoducho si nastavte na účte pravidelnú mesačnú platbu cez váš internet banking, alebo návštevou pobočky vašej banky. Handlovčania už viackrát dokázali, že majú..Ďalej...