Menu Zavrieť

Karanténna stanica Handlová

Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá mesta Handlová je určená na držbu odchytených túlavých spoločenských zvierat s neznámym zdravotným stavom na území mesta Handlová, v časti Nová Lehota a Morovno najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.

Karanténna stanica je prevádzkovaná mestom Handlová a spravovaná Mestskou políciou Handlová.

Ako funguje karanténna stanica?

Každé odchytené zviera s neznámym zdravotným stavom je samostatne umiestnené v označenom karanténnom koterci po dobu minimálne 7 dní (karanténa), ak veterinárny lekár neurčí inak. Najneskôr do 48 hodín od umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice vykonáva veterinárny lekár základné vyšetrenie. Ak zviera nie je pri prijatí individuálne označené, po uplynutí karanténnej doby sa zviera individuálne označí mikročipom. Pes je následne zaočkovaný proti besnote, je mu vystavený očkovací preukaz a s výnimkou šteniatok je kastrovaný.
Pokiaľ sa počas umiestnenia zvieraťa v karanténe prihlási majiteľ, ktorý preukáže, že zviera patrí jemu (číslo tetovania, mikročípu prip. iným hodnoverným spôsobom) môže sa mu po uhradení vzniknutých nákladov zviera vrátiť. Po ukončení doby karantény je zviera ponúknuté na adopciu.

Priestor karanténnej stanice pozostáva z nasledovných častí:

  1. výbehová časť – 311 m²
  2. koterce –  51 m²
    • karanténna časť – 5 kotercov
    • kotercová časť – 6 kotercov
  3. vyšetrovňa, vyhrievaná miestnosť – 4m²
  4. sklad, náraďovňa – 4m²

Karanténna stanica Handlová bola zriadená 1.1.2002 a jej prevádzkovanie prebieha v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá s odvolaním sa na  § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

.


Významné udalosti našej stanice

2021
04/02/2021

Reportáž o našej stanici

Karanténna stanica v Handlovej má novú webovú stránku. Dozviete sa z nej všetko, čo potrebujete vedieť pred adopciou odchytených psíkov.ShareTweetPin

03/22/2021

2000 lajkov!

2000 lajkov!

Naša FB stránka dosiahla 2000 lajkov 🙂 ShareTweetPin

03/19/2021

Čo sa nám podarilo od začiatku roku 2021

Naši policajti odchytili 28 zabehnutých a túlavých psov. Vrátili sme pôvodným majiteľom 21 psíkov. Vďaka Vašim finančným príspevkom z verejnej zbierky, ktorá bola v decembri 2020 sme začali s kastráciou psíkov, ktorí čakajú na nový domov. Úspešnú kastráciu zatiaľ podstúpili dva psíky. Začali sme používať novú grafiku nášho loga KS..Ďalej...

01/14/2021

Verejná zbierka pre psíkov

Dvaja Handlovčania založili transparentný účet na pomoc psíkom bez domova. Tento týždeň odovzdali vyzbierané peniaze handlovskej karanténnej stanici.   ShareTweetPin

01/13/2021

NOVÁ GRAFICKÁ IDENTITA KARANTÉNNEJ STANICE HANDLOVÁ

NOVÁ GRAFICKÁ IDENTITA KARANTÉNNEJ STANICE HANDLOVÁ

Dnešným dňom naša KS Handlová má nové logo. Logo je súčasťou grafického manuálu KS Handlová. Touto cestou ďakujeme za jeho vypracovanie grafikovi Stanislavovi Stehlíkovi. ShareTweetPin

01/01/2021

Útulok je prázdny!

Napriek tomu, že ešte v októbri sme boli celkom plní, dnes všetky naše psíky majú domov 🙂 ShareTweetPin

2020
11/19/2020

ZAČÍNAME PRVOU SPOLUPRÁCOU

ZAČÍNAME PRVOU SPOLUPRÁCOU

KS Handlová nadviazala spoluprácu s SOS linka pre zvieratá v núdzi a Klub priateľov zvierat, aby zachránili zúboženého Leonka. Prečítajte si jeho príbeh. ShareTweetPin

10/16/2020
03/23/2020
01/08/2020

Zhrnutie roku 2019

1. Za pol roka fungovania FB stránky KS Handlová sa dosiahlo, že nás je pomaly 1000, čo je SUPER, lebo bez Vašej podpori a pomoci by to určite nešlo. 2. V roku 2019 MsP Handlová odchytila 105 psíkov. Z toho až 75% sa vrátilo pôvodnému majiteľovi. Veríme, že veci pomôže..Ďalej...