Menu Zavrieť

Karanténna stanica Handlová

Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá mesta Handlová je určená na držbu odchytených túlavých spoločenských zvierat s neznámym zdravotným stavom na území mesta Handlová, v časti Nová Lehota a Morovno najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.

Karanténna stanica je prevádzkovaná mestom Handlová a spravovaná Mestskou políciou Handlová.

Ako funguje karanténna stanica?

Každé odchytené zviera s neznámym zdravotným stavom je samostatne umiestnené v označenom karanténnom koterci po dobu minimálne 7 dní (karanténa), ak veterinárny lekár neurčí inak. Najneskôr do 48 hodín od umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice vykonáva veterinárny lekár základné vyšetrenie. Ak zviera nie je pri prijatí individuálne označené, po uplynutí karanténnej doby sa zviera individuálne označí mikročipom. Pes je následne zaočkovaný proti besnote, je mu vystavený očkovací preukaz a s výnimkou šteniatok je kastrovaný.
Pokiaľ sa počas umiestnenia zvieraťa v karanténe prihlási majiteľ, ktorý preukáže, že zviera patrí jemu (číslo tetovania, mikročípu prip. iným hodnoverným spôsobom) môže sa mu po uhradení vzniknutých nákladov zviera vrátiť. Po ukončení doby karantény je zviera ponúknuté na adopciu.

Priestor karanténnej stanice pozostáva z nasledovných častí:

  1. výbehová časť – 311 m²
  2. koterce –  51 m²
    • karanténna časť – 5 kotercov
    • kotercová časť – 6 kotercov
  3. vyšetrovňa, vyhrievaná miestnosť – 4m²
  4. sklad, náraďovňa – 4m²

Karanténna stanica Handlová bola zriadená 1.1.2002 a jej prevádzkovanie prebieha v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá s odvolaním sa na  § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

.


Významné udalosti našej stanice

2019
09/07/2019

Rekonštrukcia pokračuje

Tak ako sa zrealizovalo vytvorenie vysetrovne, tak sa pokracovalo obnove a rekonstrukcii miestnosti pre spravcu KS. Miestnost je zateplena, odizolovana a zabezpecena aby sa nam tam nedostali hlodavce. Nasledne vymalovana, nove stoli, gumolit a ine potrebne veci pre spravcu. Este sa umiestni skrina na potrebne naradie a moze sluzit. Rozhodne..Ďalej...

08/31/2019
07/11/2019
06/29/2019
05/08/2019

Kedže nám chýbala teplá voda v ošetrovni museli sme zamakať.

Dnes síce sviatok, no tí čo mali voľno brigádovali v karanténnej stanici. Nachystali sme na prípojku vody do ošetrovne. ShareTweetPin