Menu Zavrieť

Zhrnutie roku 2019

1. Za pol roka fungovania FB stránky KS Handlová sa dosiahlo, že nás je pomaly 1000, čo je SUPER, lebo bez Vašej podpori a pomoci by to určite nešlo.
2. V roku 2019 MsP Handlová odchytila 105 psíkov. Z toho až 75% sa vrátilo pôvodnému majiteľovi. Veríme, že veci pomôže aj čipovanie a postupne sa toto číslo bude zvyšovať.
3. Pre 34 psíkov sa podarilo nájsť nový domov. Samozrejme tu by som chcel prvom rade poďakovať tým, ktorí si psíka od nás z KS zobrali a poskytli mu nový domov. Teší nás spätná väzba a že posielate fotky ako sa psíkom u Vás darí. Ešte raz ďakujeme.
4. V roku 2019 tak ako aj po minule roky sme neutratili žiadneho psíka. Tu je dôležité povedať, že pokiaľ by nebolo Vás všetkých, ktorí pomáhate, zdieľate, inzerujete a aj aktívne hľadáte, rýchlo by sa stalo, že by sme mali dlhodobo preplnenú KS a mohlo by padnúť rozhodnutie, že nejakých psíkov utratíme. Takéto rozhodnutie vďaka Vám všetkým nemuselo padnúť a verím, že ani nebude musieť. Som o tom presvedčený, že vždy sa dá nájsť nejaké riešenie a vždy sa nájdu, tak ako sa aj našli dobrí a ochotní ľudia.
5. Počas roka sa mnoho z Vás rozhodlo pomôcť KS Handlová vo forme maškrt, granúl, konzerv a pod. Bolo toho hodne a najmä ku koncu roka. Začo všetkým darcom ďakujeme. Veľmi ste nám tým pomohli.
6. Nakoľko dlhé roky sa nič neinvestovalo do KS Handlová a zub času sa odzrkadlil na technickom stave KS bolo nutné sa pustiť do oprav a pod. Podarilo sa vynoviť miestnosť pomocníka v KS, zriadiť vyšetrovňu, opraviť časť kotercov , zaviesť teplú vodu do vyšetrovne, umiestniť septikovú nádrž a mnoho iných vecí, ktoré si vyžadovali opravu resp. aby sme zabezpečili všetko, čo nám zákon prikazuje mať. Samozrejme v opravách a v úpravách budeme pokračovať, len čo to počasie dovolí a budeme mať na to finančné prostriedky.
Na záver mi dovolte ešte poďakovať Slovenskej asociácií ochranárov zvierat. Všetkým dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí si od nás z KS Handlová zobrali psíka. Tým, ktorí pomáhali pri prevozoch psíkov a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám počas roka pomáhali, zdieľali naše príspevky a hľadali pre psíkov nový domov, či došasku.
ĎAKUJEME!!!